Pages

Wednesday, January 22, 2014

När den hemska tiden förändras

Boken jag överlevde är en väldigt spännande bok om hur livet som jude var i både ghettona och  koncentrationelägrena under andra världskriget och förintelsen. Boken är skriven utav Mietek Grocher som också är huvudpersonen i handlingen. Mietek Grocher satt själv i nio olika koncentrationelägren under kriget och kan därför förmedla känslan av hur det var på ett mer detaljerat sätt. Boken tycktes år 2001 utav bokförlaget Inova.

Innehållet i boken är väldigt spännande och man fastnade väldigt lätt. Det är även lätt att förstå innehållet då boken är skriven för både yngre och äldre generationer. Boken är skriven i kronologisk ordning, och det är bra eftersom annars hade det varit väldigt svårt att förstå innehållet då boken är baserad på en välkänd historisk händelse. Berättarperspektivet i boken är jag-form. Det finns vissa liknelser mellan jag överlevde och pojken i randig pyjamas då båda böckerna är kopplade till andra världskriget, men framför allt till förintelsen. Motivet i boken är tro och religion eftersom Mietek flera gånger under boken upprepar hur hans judiska tro räddat honom. Eftersom Mietek överlevde medans sex miljoner människor dödades fick han en känsla av att det var något speciellt med honom.  Att gud ville se honom leva. Den känslan räddade honom många gånger ifrån att begå självmord.

Jag tycker att boken är väldigt bra och rekommenderar den starkt ifall man är intresserad utav förintelsen. Jag läst väldigt mycket om andra världskriget och förintelsen tidigare, men jag fick en ny uppfattning om hur det verkligen var att leva under den tiden, delvis eftersom boken var väldigt detaljerad och personlig. Boken får 4,5 av 5 stjärnor.

No comments:

Post a Comment