Pages

Wednesday, January 22, 2014

I krigets skede

Titel: På väst fronten intet nytt (Originaltitel på tyska: ”Im Westen nichts Neues”)
Författare: Remarque, Erich Maria

I På västfronten intet nytt följer man soldaten Paul och hans kamrater i skyttegravarna på västfronten under första världskriget. Mycket går fel, återblickarna till den tid före kriget blir starka och man får inblick i soldaternas vardagsliv.

Remarque föddes 1898. Han har  även skrivit andra verk som Tid att älska dags att dö, som utspelar sig under andra världskriget. På väst fronten intet nytt  brukar hyllas som en anti-krigsroman. Remarque:s verk uppskattades inte av nationalisterna i Tyskland som brände böcker under de kända landsomfattande bokbålen i Tyskland. Den nazistiska regimen drog sedan  in hans medborgarskap och han tvingades på lands flykt.

Remarque berättar och talar ofta i första person. Han beskriver mycket om den kollektiva erfarenheten av soldaterna omkring honom i plural. Han växlar ofta till första person. Han beskriver även hans egna tankar och känslor om kriget. Romanen växlar även till tredje person. Det förekommer många återblickar till tiden innan kriget  och han återger hur hans kamrater upplever händelserna. Perspektivet är då den allvetande författarens fågelperspektiv som kan överblicka situationen och sätta den i sitt sammanhang.

Romanen handla mest om hur  om hur Remarque och hans vänner omedvetet gått in i ett helvetiskt krig.  Ofta växlar perspektivet från en detalj till helhetsbild, t.ex. när fokus plötsligt ställs på kamraten Kemmerichs ovanliga  skor som blir en slags metafor för hur billig en människas liv är i ett krig. Den skildrar den meniga soldatens oglamorösa vardagsliv på ett direkt, ocensurerad sätt. Avsikten är först och främst att ge en realistisk skildring av krigets fasor, samt att försöka sätta saker i sitt sammanhang.

På väst fronten intet nytt handlar om Remarques gemenskap, upplevelser och erfarenheter i från skyttegravarna på västfronten under Första världskriget.

Boken vänder sig från 16 år och uppåt. Boken passar läsare som är intresserade av militärhistoria samt gillar att läsa. Som nämndes inledningsvis brändes boken på bål av nazisterna i Tyskland därför att den ansågs demoraliserande på grund av sitt antikrigsperspektiv. Många tidigare skildringar av krig glorifierar hjältedåd och tekniska framsteg. På väst fronten intet nytt beskriver på många sätt den desillusionerade stämning som rådde efter Första världskriget. Den nya fantastiska tekniken som skulle frigöra och utveckla samhället i människans tjänst, hade förbytts till ett monster som degenererade människan till en ociviliserad varelse som slav under tekniken och det moderna.

Boken får 4 av 5.

No comments:

Post a Comment